Navigácia
Hlavná stránka
Úvod

Vydávanie kariet počas mimoriadnej situácie a pandémie ochorenia COVID-19

na základe Vyhlášky č. 77 Úradu verejného zdravotníctva SR ( ďalej ÚVZ SR) pri ohrození verejného zdravia a uznesenia Vlády SR č. 808 je pracovisko na obnovu a predaj kariet od 1.1.2021

UZATVORENÉ

Majiteľom kariet, ktorým počas mimoriadnej situácie skončí platnosť karty, tak bude predaj parkovacích kariet (obnova i vydávanie nových) realizovaný nasledovne:

 • 1. Varianta: Rezident (žiadateľ) je už u nás zaregistrovaný, tak nám:
  • 1.Zašle poštou alebo emailom osobné údaje z občianskeho preukazu (meno, priezvisko, číslo OP, dátum narodenia, trvalé bydlisko), kópiu alebo scan osvedčenia o evidencii vozidla (veľký technický preukaz) na ktoré bude vystavená parkovacia karta, scan starej parkovacej karty alebo číslo karty/vpravo hore/ a vyplnený súhlas na spracovanie osobných údajov (GDPR) a v prípade služobného vozidla, dohodu o využívaní vozidla na služobné i súkromné účely a kontakt, kde môžeme zaslať súhlasné , poprípade nesúhlasné stanovisko
  • 2. Po odsúhlasení všetkých dokladov, zašleme žiadateľovi zálohovú faktúru na úhradu rezidentskej parkovacej karty (ďalej RPK)
  • 3. Po pripísaní finančnej čiastky na náš účet, vystavíme novú RPK na EČV žiadateľa a zašleme žiadateľovi daňový doklad (faktúru) .
  • 4. Žiadateľovi zašleme výzvu (emailom) na prevzatie parkovacej karty v sídle spoločnosti. Na požiadanie zašleme parkovaciu kartu i poštou.
 • 2. Varianta: Rezident (žiadateľ) nie je u nás registrovaný, tak musí:
  • 1. Vyplniť žiadosť Vystavenie RPK, ktorá je uverejnená na internete
  • 2. Vyplniť súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle GDPR
  • 3. Doložiť ku žiadosti osobné údaje z občianskeho preukazu (meno, priezvisko, číslo OP, dátum narodenia, trvalé bydlisko), osvedčenie o evidencii vozidla (veľký technický preukaz) na ktoré bude vystavená parkovacia karta,v prípade služobného vozidla dohodu o využívaní vozidla na služobné i súkromné účely, LV od bytu alebo domu (kópiu alebo vytlačený z internetu)
  • 4. Všetky doklady uvedené v bode 1 – 3 nám žiadateľ zašle poštou alebo emailom (zoskenované).
  • 5. Po odsúhlasení všetkých dokladov, zašleme žiadateľovi zálohovú faktúru na úhradu RPK.
  • 6. Po pripísaní finančnej čiastky na náš účet, vystavíme novú RPK na EČV žiadateľa a zašleme žiadateľovi daňový doklad (faktúru).
  • 7. Žiadateľovi zašleme výzvu (emailom) na prevzatie parkovacej karty v sídle spoločnosti. Na požiadanie zašleme parkovaciu kartu i poštou.

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o vydanie karty, aby si tieto začali vybavovať s predstihom 2 až 3 dní pred ukončením platnosti karty (hlavne z dôvodu prevodu financií medzi bankami). Kartu môžeme vydať až dňom pripísania peňažných prostriedkov na náš účet.


Pri obidvoch variantách, budeme duplicitne Mestskej polícii denne zasielať zoznam takto novovydaných platných kariet podľa, ktorého budú vedieť pri kontrolnej činnosti, že karty na jednotlivé vozidlá sú platné, i keď nie sú umiestnené vo vozidle (z dôvodu choroby, odcestovania a pod.).


V zmysle uvedeného opatrenia upozorňujeme našich zákazníkov pri VÝDAJI KARIET na dodržiavanie všetkých opatrení ÚVZ SR, hlavne na to, že:

 • v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod.- povolený vstup len osobám nad 65 rokov, ostatní zákazníci v čase od 8:00-9:00 hod. a od 12:00-15:00 hod. v stredu počas korona vírusu do 17:00 hod.
 • vstup a pobyt povolený len osobám s prekrytými hornými a dolnými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál atď...)
 • pri vstupe na prízemie použiť dezinfekciu rúk, alebo ochranné rukavice
 • dodržiavať odstup v rade min. 2 metre (označenie nájdete na zemi vľavo) na chodbe na prízemí môžu byť naraz max. 2 ľudia, ďalší 3. klient musí čakať pred vstupom na chodbu (pred krídlovými dverami ) a každý ďalší klient musí čakať pred administratívnou budovou SAD (vstup na naše pracovisko sa dá overiť na t.č. 041/500 44 94)
Nejasnosti konzultujte:
telefón: 041 500 44 94,
041 500 44 96

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Upozornenie:

Naša spoločnosť je presťahovaná v rámci budovy z 2. poschodia na prízemie vľavo.


Vážení občania a návštevníci mesta

Mesto Žilina v spolupráci so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o. pre Vás pripravili parkovací systém v centrálnej časti mesta Žilina. Pre ľahšiu orientáciu v systéme parkovania v centre mesta Žilina Vám predkladáme nasledujúce informácie. Veríme, že tieto informácie sú užitočné a ich využitie pri parkovaní v centre mesta Vám prinesú finančný i časový efekt.

V rámci parkovania Vám ponúkame dva komplexné systémy parkovania:

1.uličné parkovanie - možnosť odstavenia vozidla pre návštevníkov i pre rezidentov v rámci zóny plateného parkovania na vyznačených uliciach.

2.parkovanie v parkovacom dome - uzavretý, samostatný systém parkovania na ulici Kálov 6682 (nad starým Tescom). Ponúka možnosť parkovania v podzemnom záchytnom parkovisku.

Ak sa Vám v parkovacom systéme vyskytnú nejasnosti alebo problémy, očakávame Vaše pripomienky, návrhy, prípadne sťažnosti na adrese:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. ; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. ; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 
Partneri

Mesto Žilina

Slovenská Parkovacia Asociácia - SPA

Holiday Inn

Európska Parkovacia Asociácia - EPA