Navigácia
Hlavná stránka
Úvod

Vydávanie kariet počas mimoriadnej situácie.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky je pracovisko priameho kontaktu na výdaj a obnovu parkovacích kariet od 16.3.2020 od 06:00 hod.

UZATVORENÉ

Majiteľom kariet, ktorým počas mimoriadnej situácie skončí platnosť karty, tak bude predaj parkovacích kariet (obnova i vydávanie nových ) realizovaný nasledovne:

 • 1. Varianta: Rezident (žiadateľ) je už u nás zaregistrovaný, tak nám:
  • 1.Zašle poštou alebo emailom osobné údaje z občianskeho preukazu (meno, priezvisko, číslo OP, dátum narodenia, trvalé bydlisko), kópiu alebo scan osvedčenia o evidencii vozidla (veľký technický preukaz) na ktoré bude vystavená parkovacia karta, scan starej parkovacej karty alebo číslo karty/vpravo hore/ a vyplnený súhlas na spracovanie osobných údajov (GDPR) a v prípade služobného vozidla, dohodu o využívaní vozidla na služobné i súkromné účely a kontakt, kde môžeme zaslať súhlasné , poprípade nesúhlasné stanovisko
  • 2. Po odsúhlasení všetkých dokladov, zašleme žiadateľovi zálohovú faktúru na úhradu rezidentskej parkovacej karty (ďalej RPK)
  • 3. Po pripísaní finančnej čiastky na náš účet, vystavíme novú RPK na EČV žiadateľa a zašleme žiadateľovi daňový doklad (faktúru) .
  • 4. Na požiadanie zašleme parkovaciu kartu doporučene žiadateľovi, v inom prípade zostane originál karty u nás a odovzdaná bude až keď bude zrušená mimoriadna situácia.
 • 2. Varianta: Rezident (žiadateľ) nie je u nás registrovaný, tak musí:
  • 1. Vyplniť žiadosť Vystavenie RPK, ktorá je uverejnená na internete
  • 2. Vyplniť súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle GDPR
  • 3. Doložiť ku žiadosti osobné údaje z občianskeho preukazu (meno, priezvisko, číslo OP, dátum narodenia, trvalé bydlisko), osvedčenie o evidencii vozidla (veľký technický preukaz) na ktoré bude vystavená parkovacia karta,v prípade služobného vozidla dohodu o využívaní vozidla na služobné i súkromné účely, LV od bytu alebo domu (kópiu alebo vytlačený z internetu)
  • 4. Všetky doklady uvedené v bode 1 – 3 nám žiadateľ zašle poštou alebo emailom (zoskenované).
  • 5. Po odsúhlasení všetkých dokladov, zašleme žiadateľovi zálohovú faktúru na úhradu RPK.
  • 6. Po pripísaní finančnej čiastky na náš účet, vystavíme novú RPK na EČV žiadateľa a zašleme žiadateľovi daňový doklad (faktúru).
  • 7. Na požiadanie zašleme parkovaciu kartu doporučene žiadateľovi, v inom prípade zostane originál karty u nás a odovzdaná bude až keď bude zrušená mimoriadna situácia.

Pri obidvoch variantách, budeme Mestskej polícii denne zasielať zoznam novovydaných platných kariet podľa, ktorého budú vedieť pri kontrolnej činnosti, že karty na jednotlivé vozidlá sú platné, i keď nie sú umiestnené vo vozidle.


Nejasnosti konzultujte:
telefón: 041 500 44 94,
041 500 44 96,
0903 585 085

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Vážení občania a návštevníci mesta

Mesto Žilina v spolupráci so Žilinskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o. pre Vás pripravili parkovací systém v centrálnej časti mesta Žilina. Pre ľahšiu orientáciu v systéme parkovania v centre mesta Žilina Vám predkladáme nasledujúce informácie. Veríme, že tieto informácie sú užitočné a ich využitie pri parkovaní v centre mesta Vám prinesú finančný i časový efekt.

V rámci parkovania Vám ponúkame dva komplexné systémy parkovania:

1.uličné parkovanie - možnosť odstavenia vozidla pre návštevníkov i pre rezidentov v rámci zóny plateného parkovania na vyznačených uliciach.

2.parkovanie v parkovacom dome - uzavretý, samostatný systém parkovania na ulici Kálov 6682 (nad starým Tescom). Ponúka možnosť parkovania v podzemnom záchytnom parkovisku.

Ak sa Vám v parkovacom systéme vyskytnú nejasnosti alebo problémy, očakávame Vaše pripomienky, návrhy, prípadne sťažnosti na adrese:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. ; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť. ; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 
Partneri

Mesto Žilina

Slovenská Parkovacia Asociácia - SPA

Holiday Inn

Európska Parkovacia Asociácia - EPA